Titulinis Administracinė informacija Darbo užmokestis

                   

 

Klaipėdos lopšelis-darželis "Žemuogėlė", 190434937
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. sausio 24  d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas   Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
Nr.     2017 m. 4 ketvirtis (Eur.) 2016 m.
1 Auklėtojas 1,14 663,51 0,00
2. Auklėtojas, vyr.auklėtojo k. 7,95 684,55 0,00
3. Auklėtojas, metodininko k. 3,00 725,58 0,00
4. Auklėtojo padėjėjas 10,41 392,00 0,00
5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 848,25 0,00
6. Direktorius 1,00 912,20 0,00
7. Ūkio reikalų tvarkytojas 1,00 476,33 0,00
8. Logopedas 1,00 699,48 0,00
9. Meninio ugdymo mokytojas 1,00 656,42 0,00
10. Neformaliojo ugdymo pedagogas 2,00 704,70 0,00
11. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2,75 698,61 0,00
12. Pastatų įrengimų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 1,50 570,00 0,00
13. Sandėlininkas 1,00 400,64 0,00
14. Sekretorius 1,00 443,70 0,00
15. Pagalbinis darbininkas 1,00 380,00 0,00
16. Specialistas 1,00

508,95

0,00
17. Patalynės prižiūrėtojas 0,50 190,00 0,00
18. Naktinė auklė 2,60 341,56 0,00
19. Valytojas 1,00 380,00 0,00
20. Virėjas 3,00 380,00 0,00
21. Kiemsargis 1,00 386,88 0,00

 

 

2010©Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė