Titulinis Paslaugos

  

    Sprendimas "Dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo" (skaityti).

    Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas (skaityti).

    Atlyginimo dydis už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, regos ugdymo centro socialinio ugdymo skyriaus mokiniams ar dalyviams ir įstaigų darbuotojams (skaityti).

   

 

    Įstaigoje siekiama užtikrinti kokybišką ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą modernioje, saugioje ir sveikoje aplinkoje. Tenkinami vaikų kūrybiniai gebėjimai, saviraiška. Sudarytos sąlygos kokybiškam vaikų nuo 1,5 iki 7 metų amžiaus ugdymui ir ugdymuisi.

 

2010©Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė