Titulinis Paslaugos Viešosios paslaugos

Įstaigoje teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos. Dirba logopedas, sveikatos priežiūros specialistas.

Logopedai (rusų ir lietuvių kalbos)
vertina vaiko kalbos raidos ypatumus;
nustato kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimus;
teikia vaikams korekcinę pagalbą;
vykdo kalbos sutrikimų prevenciją;
konsultuoja pedagogus ir tėvus;
rengia metodines rekomendacijas.

 Visuomenės sveikatos darbuotoja
prižiūri patalpų, maitinimo atitikimą higienos reikalavimams;
vertina vaikų sveikatos rodiklius;
teikia būtinąją medicininę pagalbą;

 

2010©Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė