Titulinis Struktūra ir kontaktai Darbuotojai

direktore

Direktorė Svetlana Riabko

 Gimė Baltarusijoje. Baigė Minsko pedagoginį institutą.
Pedagoginis stažas 45 metai. Direktorė nuo 1992 metų.
Asmeniniais klausimais direktorė priima:

I, II, IV 12val. - 14 val. III, V 16val. - 19 val.

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽEMUOGĖLĖ“ PEDAGOGŲ VARDINIS SĄRAŠAS

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorijos suteikimo metai

1

Svetlana Riabko

Direktorė

Aukštasis, 67, Minsko ped.inst.,istorijos mokytoja

III vadovo k. 1999m

2.

Natalja Sosunova

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Aukštasis, 79, Šiaulių universitetas, rusų k.mokytoja

III vadovo k. 1999m 

3.

Klavdija Mitiašina

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštesnysis, 74, kult.šviet.m-la, Rusija

Vyr.muzikos m-jo k.1999m, vyr.auklėtojo k.2009m

4.

Elina Bagdanova

Auklėtoja

Aukštasis, 89, Vilniaus ped.ins.,

Ikimokyklinio amžiaus pedagogas

Vyr.auklėtojo k.1998m

5.

Galina Išimceva

Auklėtoja

Aukštasis, 84,ŠU, ikimokyk pesag.ir psichol.dėstytoja

Vyr.auklėtojo k 1998m

6.

Ana Strelnikova

Auklėtoja

Aukštasis, 84, ŠU, ikimokyk.pedag.ir psichol.dėstytojas

Vyr.auklėtojo k. 1998m

7.

Liudmila Osipenko

Auklėtoja

Aukštasis, 92, ŠU, ikimok.amž.vaikų pedagogas

Vyr.auklėtojo k. 2009m., auklėtojo metodininko kat. 2014 m.

8.

Natalija Meižytė

Auklėtoja

Aukštasis, 96, KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas

Vyr.auklėtojo k. 2003m

9.

Natalija Solovej

Auklėtoja

Aukštasis, 96,KU, ikimok.amž.vaikų pedagogas

 Vyr.auklėtojo kat. 2003 m.

10.

Alevtina Konstantinova

Auklėtoja

Aukštesnysis, 81, Vilniaus ped.m-la, auklėtoja

Vyr.auklėtojo k. 1999m

11. Alevtina Keršienė

Priešmokyklinio
ugdymo pedag.

Aukštasis, 81, ŠU, auklėtoja-metodininkė Vyr.auklėtojo k.
1998m

12.

Tatjana Prončenko

Auklėtoja

Aukštasis, 2001, Rusijos ped.inst-tas, pradinių kl.mokytoja

Vyr.auklėtojo k. 2003 m

13.

Genovaitė Dambrauskienė

Auklėtoja

Aukštesnysis, Klaipėdos ped.mokykla, 1987 m., auklėtoja

 

14.

Oksana Dakinevičienė

Auklėtoja

Aukštesnysis,89, Rusijos ped.m-la, auklėtoja

Vyr.auklėtojo k. 2003 m

15.

Alevtina Karavajeva

Auklėtoja

Aukštasis, 2000, KU, edukologas

Vyr.auklėtojo k. 2009 m

16.

Irina Zaiceva

Priešmok.ugdymo pedagogas

Aukštasis, 82, KU, ikimok.pedagogikos ir psichol.pedagogas

Vyr.auklėtojo k. 1996m.

17.

Anželika Trofimova

Neformaliojo ugdymo pedag.

Aukštasis, 90, Ukrainos ped.ins-tas, anglų k.mokytoja

Vyr.auklėtojo k, 1998m.

18.

Sonata Mikulskaja

Neformaliojo  ugdymo ped., auklėtoja

Aukštasis, 98, KU, edukologas

Vyr.auklėtojo k.

2002m

19.

Ala Mikulskaja

Logopedė

Aukštasis, 97, KU, edukologas.

2007m ŠU, logopedas

Vyr.auklėtojo k 2002m., vyr.logopedo k.2009 m., logopedo metodininko kategorija 2013 m.

20. 

Ilona Austienė 

Logopedė 

Aukštasis, ŠU, 1995, edukologija (spec.pedagogika ir logopedija), bakalauras

Spec.pedagogikos metodininkas 

21.

Rūta Stončienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

Aukštesnysis, Klaipėdos ped.mokykla, 1969 m., auklėtoja

Auklėtojo metodininko k.,2012 m.

     22.      Janina Piekienė          Auklėtoja  Aukštasis,  ŠPI, 1987 m., ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos pedagogas  Auklėtojo metodininko k.
     23.      Danutė Butylkina         Auklėtoja  Aukštesnysis, Kapsuko ped.mokykla, 1987 m.,auklėtoja  Auklėtojo metodininko k.

 

Reikalavimai darbuotojo pareigybei.

 

2010©Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė