Titulinis Veiklos sritys

Misija. Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, sudaryti lygias ugdymosi galimybes ir sąlygas, užtikrinančias vaikų saugumą ir raidą.

 Strateginis Tikslas. Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymui ir ugdymuisi, formuoti vaikams saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, pritraukti lėšų įstaigos veiklos modernizavimui ir įrengimų atnaujinimui.

Įgyvendinant šį tikslą, vykdoma ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa. Įstaigoje vykdomos neformaliojo švietimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos. Įstaigoje taip pat vykdomos šios neformaliojo švietimo programos: A. Gaižutis, Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo programa, individuali įstaigos meninio (teatrinio) ugdymo programa.

Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas.

Grupių darbo režimas: I-V nuo 7.30 iki 18.00 val. (10,5 val. per dieną) - septynios grupės

                                 I-V nuo 7.00 iki 19.00 val. (12 val. per dieną) - dvi grupės (jos ir savaitinės - 24 val.)

Mokslo metai prasideda rugsėjo 1d. ir baigiasi gegužės 31d.

Grupės komplektuojamos kasmet nuo balandžio 1 dienos iki rugpjūčio 31 dienos. Vaikų priėmimas į laisvas vietas grupėse gali vykti visus metus. Lopšelio grupėje maksimalus vaikų skaičius yra 15, darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėje – 20 vaikų. Informacija apie laisvas vietas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, išskyrus vasaros mėnesius, skelbiama Savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipeda.lt.

 

2010©Klaipėdos lopšelis-darželis Žemuogėlė